Over ons

Over de PCG

Meehelpen met Toegankelijk Groningen

Wilt u meehelpen met het vullen van Toegankelijk Groningen kunt u contact opnemen met de PGvI.

Laatste nieuws:

Informatie over toegankelijkheid is te vinden via de website www.toegankelijk-groningen.nl  De website is vooral bedoeld voor mensen met een beperking. Zij kunnen nu vanachter de computer zelf beoordelen of een pand voor hen bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is. Kan ik er wel in met mijn rolstoel? Mag ik mijn hulphond meenemen? Stopt de bus er voor de deur? Met dit initiatief wil de Platform Groningen voor Iedereen ook bereiken dat eigenaren en beheerders van gebouwen inzien dat een goede vermelding op deze website een gratis reclame is. Uiteraard kan iedereen die de website raadpleegt zijn/haar ervaringen melden, zodat de site verder kan worden uitgebouwd en verbeterd.

Doelgroep

De website is niet alleen bedoeld voor mensen met een beperking maar ook voor ouderen en moeders met kinderwagens. Zij kunnen nu vanachter de computer zelf beoordelen of een pand voor hen bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is. Kan ik er wel in met mijn rolstoel, kinderwagen of? Mag ik mijn hulphond meenemen? Stopt de bus er voor de deur? Met dit initiatief wil de Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen ook bereiken dat eigenaren en beheerders van gebouwen inzien dat een goede vermelding op deze website een gratis reclame is. Uiteraard kan iedereen die de website raadpleegt zijn/haar ervaringen melden, zodat de site verder kan worden uitgebouwd en verbeterd.

Deelnemers

Platform Groningen voor Iedereen

Het Platform Groningen voor Iedereen (PGvI) is initiatior en opdrachtgever van Toegankelijk-Groningen. De PGvI wil, samen met de achterban van 75 organisaties, het proces van emancipatie en integratie van chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een functiebeperking bevorderen. Uitgangspunt daarbij is het VN-verdag; de ”Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”, zoals deze zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. Het gaat om gelijke kansen en gelijke rechten voor iedereen, ongeacht of je wel of niet chronisch ziek, gehandicapt bent of een functiebeperking hebt.

Provincie Groningen

De ontwikkeling van de website www.toegankelijk-groningen.nl is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Groningen.

Zorgbelang Groningen

De werkgroep van het PGvI die zich hiermee bezig houdt, wordt ondersteund door Zorgbelang Groningen.

© 2014 - 2018 Toegankelijk GroningenWebdesign door REPUBLiKA
TOP